Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 decembrie 2007

9 ianuarie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

Luni, 31 decembrie 2007, creşterea de 17,1 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a reflectat cu precădere ajustările din reevaluările trimestriale, precum şi vânzarea de aur efectuată de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 3,4 miliarde EUR până la 153,8 miliarde EUR. Variaţiile s-au datorat în principal efectelor reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au redus cu 0,1 miliarde EUR până la 96 miliarde EUR, cu o scădere de 0,3 miliarde EUR apărută mai degrabă pe seama operaţiunilor decât a compensării creşterii cauzate de reevaluări. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 1,9 miliarde EUR, până la nivelul de 676,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 1,2 miliarde EUR, până la 38,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 41,6 miliarde EUR, până la 525,3 miliarde EUR. Luni, 31 decembrie 2007, o operaţiune de reglaj fin destinată absorbţiei de lichidităţi sub formă de depozite pe termen fix, în valoare de 150 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 101,6 miliarde EUR a fost decontată în aceeaşi zi.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 8,8 miliarde EUR (faţă de 1,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 44,2 miliarde EUR, până la 267,3 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu regulile contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, titlurile şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la 31 decembrie 2007 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate în reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 568,236 EUR per uncia de aur fin.

USD: 1,4721/EUR

JPY: 164,93/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,0740 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 201 546 −17 17 069
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 135 171 119 −2 953
2.1 Creanţe asupra FMI 9 055 0 −195
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 126 116 119 −2 758
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 41 911 49 −1 305
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 13 827 220 −28
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 13 827 220 −28
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 637 176 69 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 368 607 0 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 476 0 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 91 69 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 23 898 146 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 96 045 −335 229
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 063 −2 −26
9 Alte active 324 609 100 −2 907
Total active 1 511 244 344 10 082
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Numerar în circulaţie 676 677 −1 886 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 379 181 2 671 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 267 335 44 180 0
2.2 Facilitatea de depozit 8 831 6 935 0
2.3 Depozite pe termen fix 101 580 −48 419 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 435 −25 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 126 −1 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 46 173 1 414 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 38 116 1 180 0
5.2 Alte angajamente 8 057 234 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 45 090 −418 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 490 230 −94
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 552 −93 −593
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 552 −93 −593
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 278 0 −120
10 Alte pasive 124 377 −1 540 −5 460
11 Conturi de reevaluare 147 410 6 16 344
12 Capital şi rezerve 68 890 −40 6
Total pasive 1 511 244 344 10 082

Contacte media