Menu

Rapport finanzjarju konsolidat ta' l-Eurosistema tal-31 ta' Diċembru 2007

9 ta' Jannar 2008

Partiti li m’għandhomx x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Nhar it-Tnejn, 31 ta’ Diċembru 2007, iż-żieda ta’ EUR 17.1 biljun f’ deheb u ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita nru. 1 ta’ l-attiv) irrifletta prinċipalment l-aġġustamenti trimestrali ta’ rivalutazzjoni, kif ukoll il-bejgħ ta’ deheb li għamel wieħed mill-banek ċentrali ta’ l-Eurosistema (skond il-Ftehim tal-Banek Ċentrali dwar id-Deheb tas-27 ta’ Settembru 2004).

Il-pożizzjoni netta ta’ l-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti nru. 2 u 3 ta’ l-attiv minbarra l-partiti nru. 7, 8 u 9 tal-passiv) naqset b’EUR 3.4 biljun għal EUR 153.8 biljun. Il-bidla kienet dovuta prinċipalment għall-effetti tar-rivalutazzjoni trimestrali ta’ l-attiv u l-passiv.

L-investimenti ta’ l-Eurosistema tat-titoli negozjabbli tar-residenti taż-żona ta’ l-euro u denominati f’euro (il-partita nru. 7 ta’ l-attiv) naqsu b’EUR 0.1 biljun għal-EUR 96 biljun, bi tnaqqis ta’ EUR 0.3 biljun minħabba transazzjonijiet li pattew għal, u qabżu, iż-żieda kkawżata mir-rivalutazzjonijiet. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita nru. 1 tal-passiv) naqsu b’EUR 1.9 biljun għal EUR 676.7 biljun. L- obbligazzjonijiet lejn l-amministrazzjoni pubblika (il-partita nru. 5.1 tal-passiv) żdiedu b’EUR 1.2 biljun għal EUR 38.1 biljun.

Partiti li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett ta’ l-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita nru. 5 ta’ l-attiv minbarra l-partiti nru. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 u 4 tal-passiv) żdied b’EUR 41.6 biljun għal EUR 525.3 biljun. Nhar it-Tnejn, 31 ta’ Diċembru 2007, immaturat operazzjoni ta’ rfinar għall-assorbiment tal-likwidità ta’ EUR 150 biljun, li saret permezz tal-ġbir ta’ depożiti fissi, waqt li fl-istess jum ġiet regolata waħda ġdida ta’ EUR 101.6 biljun.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita nru. 5.5 ta’ l-attiv) kien ta’ EUR 0.1 biljun (meta mqabbel ma’ prattikament xejn fil-ġimgħa ta’ qabel), waqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita nru. 2.2 tal-passiv) kien ta’ EUR 8.8 biljun (meta mqabbel ma’ EUR 1.9 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).

Kontijiet kurrenti ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona ta’ l-euro

Minħabba t-transazzjonijiet kollha, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom ma’ l-Eurosistema (il-partita nru. 2.1 tal-passiv) żdiedet b’EUR 44.2 biljun għal EUR 267.3 biljun.

Rivalutazzjoni ta’ l-attiv u l-passiv ta’ l-Eurosistema li ssir fl-aħħar ta’ kull trimestru

Skond ir-regoli armonizzati tal-kontabilità ta’ l-Eurosistema, id-deheb, il-kambju barrani, l-investimenti f’titoli u l-istrumenti finanzjarji ta' l-Eurosistema jiġu rivalutati skond ir-rati u l-prezzijiet tas-suq fl-aħħar ta’ kull trimestru. L-impatt nett tar-rivalutazzjoni fuq kull partita tal-karta tal-bilanċ fil-31 ta’ Diċembru 2007 jidher fil-kolonna addizzjonali "Differenza meta mqabbel mal-ġimgħa li għaddiet minħabba aġġustamenti ta’ l-aħħar tat-trimestru". Il-prezz tad-deheb u r-rati prinċipali tal-kambju użati għar-rivalutazzjoni tal-bilanċi kienu kif ġej:

Deheb: EUR 568.236 għal kull uqija fina

USD: 1.4721 għal kull EUR

JPY: 164.93 għal kull EUR

Drittijiet speċjali ta’ ġbid: EUR 1.0740 għal kull DSĠ

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba
i) transazzjonijiet
ii) aġġustamenti ta' l-aħħar tliet xhur
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
i) ii)
1 Deheb u krediti f’deheb 201,546 −17 17,069
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 135,171 119 −2,953
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 9,055 0 −195
2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
126,116 119 −2,758
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 41,911 49 −1,305
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 13,827 220 −28
4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 13,827 220 −28
4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 637,176 69 0
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 368,607 0 0
5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 268,476 0 0
5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0 0
5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0 0
5.5 Faċilità ta’ self marġinali 91 69 0
5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 2 0 0
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 23,898 146 0
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 96,045 −335 229
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 37,063 −2 −26
9 Assi oħra 324,609 100 −2,907
Assi Totali 1,511,244 344 10,082
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba
i) transazzjonijiet
ii) aġġustamenti ta' l-aħħar tliet xhur
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
i) ii)
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 676,677 −1,886 0
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 379,181 2,671 0
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 267,335 44,180 0
2.2 Faċilità ta’ depożitu 8,831 6,935 0
2.3 Depożiti fissi 101,580 −48,419 0
2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0 0
2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 1,435 −25 0
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 126 −1 0
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 46,173 1,414 0
5.1 L-amministrazzjoni pubblika 38,116 1,180 0
5.2 Obbligazzjonijiet oħra 8,057 234 0
6 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 45,090 −418 0
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 2,490 230 −94
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 15,552 −93 −593
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 15,552 −93 −593
8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 5,278 0 −120
10 Passiv ieħor 124,377 −1,540 −5,460
11 Kont tar-rivalutazzjoni 147,410 6 16,344
12 Kapitali u riżervi 68,890 −40 6
Total tal-passiv 1,511,244 344 10,082

Kuntatti midja