Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. december 31.

2008. január 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

2007. december 31-én, hétfőn az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 17,1 milliárd eurós emelkedésének hátterében jórészt a negyedéves átértékelési kiigazítások, valamint az eurorendszer egy nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 3,4 milliárd euróval csökkent, 153,8 milliárd euróra. Az változás nagyrészt az eszközök és források negyedéves átértékelésének eredménye volt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,1 milliárd euróval csökkent, 96 milliárd euróra, mivel az ügyletekből adódó 0,3 milliárd eurós csökkenés bőven ellensúlyozta az átértékelések miatti emelkedést. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,9 milliárd euróval csökkent, 676,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 1,2 milliárd euróval nőtt, 38,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 41,6 milliárd euróval emelkedett, 525,3 milliárd euróra. 2007. december 31-én, hétfőn lejárt egy 150 milliárd euro értékű, lekötött betétek gyűjtése formájában végzett likviditásszűkítő finomhangoló művelet futamideje, és ugyanezen a napon egy újabb műveletre került sor 101.6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) 8,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 1,9 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 44,2 milliárd euróval nőtt, 267,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2007. december 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 568,236 EUR/finom uncia

USD: 1,4721 JPY/EUR

JPY: 164,93 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,0740 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 546 −17 17 069
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 135 171 119 −2 953
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 055 0 −195
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 126 116 119 −2 758
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 41 911 49 −1 305
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 13 827 220 −28
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 13 827 220 −28
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 637 176 69 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 368 607 0 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 476 0 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 91 69 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 23 898 146 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 96 045 −335 229
8 Euróban denominált államadósság 37 063 −2 −26
9 Egyéb eszközök 324 609 100 −2 907
Eszközök összesen 1 511 244 344 10 082
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 676 677 −1 886 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 379 181 2 671 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 267 335 44 180 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 8 831 6 935 0
2.3 Lekötött betétek 101 580 −48 419 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 435 −25 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 126 −1 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 46 173 1 414 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 38 116 1 180 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 057 234 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 45 090 −418 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 490 230 −94
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 552 −93 −593
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 552 −93 −593
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 278 0 −120
10 Egyéb kötelezettségek 124 377 −1 540 −5 460
11 Átértékelési számlák 147 410 6 16 344
12 Saját tőke 68 890 −40 6
Források összesen 1 511 244 344 10 082

Médiakapcsolatok