Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.12.2007

9.1.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Maanantaina 31.12.2007 kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä suureni 17,1 miljardilla eurolla. Määrä muuttui pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta mutta myös erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 3,4 miljardilla eurolla 153,8 miljardiin euroon. Muutos johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 96 miljardiin euroon, eli kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva 0,3 miljardin euron väheneminen kumosi täysin uudelleenarvostuksesta johtuneen kasvun. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 1,9 miljardilla eurolla 676,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1,2 miljardilla eurolla 38,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 41,6 miljardilla eurolla 525,3 miljardiin euroon. Maanantaina 31.12.2007 erääntyi 150 miljardin euron likviditeettiä vähentävä hienosäätöoperaatio, joka toteutettiin keräämällä määräaikaistalletuksia, ja samana päivänä suoritettiin uuden, 101,6 miljardin euron likviditeettiä vähentävän hienosäätöoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 8,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,9 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 44,2 miljardilla eurolla 267,3 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.12.2007 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 568,236 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,4721

Japanin jeni / euro: 164,93

Erityiset nosto-oikeudet: 1,0740 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 201 546 −17 17 069
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 135 171 119 −2 953
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 055 0 −195
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 126 116 119 −2 758
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 41 911 49 −1 305
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 827 220 −28
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 827 220 −28
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 637 176 69 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 368 607 0 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 476 0 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 91 69 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 898 146 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 96 045 −335 229
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 063 −2 −26
9 Muut saamiset 324 609 100 −2 907
Vastaavaa yhteensä 1 511 244 344 10 082
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 676 677 −1 886 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 379 181 2 671 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 267 335 44 180 0
2.2 Talletusmahdollisuus 8 831 6 935 0
2.3 Määräaikaistalletukset 101 580 −48 419 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 435 −25 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 126 −1 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 46 173 1 414 0
5.1 Julkisyhteisöt 38 116 1 180 0
5.2 Muut 8 057 234 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 45 090 −418 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 490 230 −94
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 552 −93 −593
8.1 Talletukset ja muut velat 15 552 −93 −593
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 278 0 −120
10 Muut velat 124 377 −1 540 −5 460
11 Arvonmuutostilit 147 410 6 16 344
12 Pääoma ja rahastot 68 890 −40 6
Vastattavaa yhteensä 1 511 244 344 10 082

Yhteyshenkilöt