Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. detsember 2007

9. jaanuar 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

Esmaspäeval, 31. detsembril 2007 kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 17,1 miljardi euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ja eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 3,4 miljardi euro võrra 153,8 miljardi euroni. See muutus oli peamiselt tingitud varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 96 miljardi euroni, kusjuures tehingutega kaasnenud 0,3 miljardi euro suurune mahu vähenemine tühistas täielikult ümberhindlustest tingitud mahu kasvu. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,9 miljardi euro võrra 676,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 1,2 miljardi euro võrra 38,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 41,6 miljardi euro võrra 525,3 miljardi euroni. Esmaspäeval, 31. detsembril 2007 möödus 150 miljardi euro suuruse, tähtajaliste hoiuste kogumise kaudu teostatud likviidsust vähendava peenhäälestusoperatsiooni tähtaeg ja samal päeval teostati uus operatsioon väärtusega 101,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 8,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 44,2 miljardi euro võrra 267,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2007. aasta 31. detsembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 568,236 eurot untsi kohta

USD: 1,4721 euro kohta

JPY: 164,93 euro kohta

SDRid: 1,0740 EUR / SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 546 −17 17 069
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 135 171 119 −2 953
2.1 Nõuded RVFle 9 055 0 −195
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 126 116 119 −2 758
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 41 911 49 −1 305
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 13 827 220 −28
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 827 220 −28
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 637 176 69 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 368 607 0 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 476 0 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 91 69 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 898 146 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 96 045 −335 229
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 063 −2 −26
9 Muud varad 324 609 100 −2 907
Varad kokku 1 511 244 344 10 082
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 676 677 −1 886 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 379 181 2 671 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 267 335 44 180 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 8 831 6 935 0
2.3 Tähtajalised hoiused 101 580 −48 419 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 435 −25 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 126 −1 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 46 173 1 414 0
5.1 Valitsussektor 38 116 1 180 0
5.2 Muud kohustused 8 057 234 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 45 090 −418 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 490 230 −94
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 552 −93 −593
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 552 −93 −593
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 278 0 −120
10 Muud kohustused 124 377 −1 540 −5 460
11 Ümberhindluskontod 147 410 6 16 344
12 Kapital ja reservid 68 890 −40 6
Kohustused kokku 1 511 244 344 10 082
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid