Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 31ης Δεκεμβρίου 2007

9 Ιανουαρίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2007, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 17,1 δισεκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε κυρίως τις τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογής, καθώς και την πώληση χρυσού από κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 153,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν κυρίως στις επιδράσεις της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 96 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η μείωση κατά 0,3 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω συναλλαγών υπεραντισταθμίζει αύξηση λόγω αναπροσαρμογών. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 676,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 38,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 41,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 525,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2007 έληξε μια πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία διενεργήθηκε μέσω της αποδοχής καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας, ενώ την ίδια ημέρα διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 101,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα) και η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.)

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 44,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 267,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, ο χρυσός, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, οι τίτλοι και τα χρηματοδοτικά μέσα που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζονται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2007 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη "Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε προσαρμογές τέλος τριμήνου". Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 568,236 EUR ανά ουγκιά καθαρού χρυσού.

1,4721 USD προς 1 EUR

164,93 JPY προς 1 EUR

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,0740 EUR ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i)συναλλαγές
ii)προσαρμογές τέλος τριμήνου
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 201.546 −17 17.069
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 135.171 119 −2.953
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.055 0 −195
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 126.116 119 −2.758
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 41.911 49 −1.305
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 13.827 220 −28
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 13.827 220 −28
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 637.176 69 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 368.607 0 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 268.476 0 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 91 69 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 23.898 146 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 96.045 −335 229
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.063 −2 −26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 324.609 100 −2.907
Σύνολο ενεργητικού 1.511.244 344 10.082
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i)συναλλαγές
ii)προσαρμογές τέλος τριμήνου
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 676.677 −1.886 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 379.181 2.671 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 267.335 44.180 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 8.831 6.935 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 101.580 −48.419 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.435 −25 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 126 −1 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 46.173 1.414 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 38.116 1.180 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.057 234 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 45.090 −418 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.490 230 −94
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.552 −93 −593
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 15.552 −93 −593
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.278 0 −120
10 Λοιπές υποχρεώσεις 124.377 −1.540 −5.460
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 147.410 6 16.344
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 68.890 −40 6
Σύνολο παθητικού 1.511.244 344 10.082

Εκπρόσωποι Τύπου