Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 decembrie 2007

27 decembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 decembrie 2007, scăderea de 769 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de trei bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 8,1 miliarde EUR, până la valoarea de 150,2 miliarde EUR, atât pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, cât şi pe seama operaţiunilor de furnizare de lichidităţi în USD derulate de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 1,1 miliarde EUR până la 97,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 16,3 miliarde EUR până la nivelul de 675,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 6,6 miliarde EUR până la 42,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 13,1 miliarde EUR, până la 475,3 miliarde EUR. Miercuri, 19 decembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 218,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 348,6 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 20 decembrie 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 48,5 miliarde EUR a fost decontată. Vineri, 21 decembrie 2007, a fost decontată o operaţiune de reglaj fin destinată absorbţiei de lichidităţi sub forma atragerii de depozite pe termen fix, în valoare de 141,6 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR, un nivel relativ similar celui înregistrat în săptămâna precedentă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 20,6 miliarde EUR, până la 214,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 184 534 −769
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 137 587 −5 120
2.1 Creanţe asupra FMI 9 238 2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 128 349 −5 122
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 35 720 10 620
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 13 580 −380
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 13 580 −380
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 617 134 128 465
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 348 608 130 107
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 476 −1 528
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 48 −115
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 23 796 379
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 97 236 −1 115
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 097 0
9 Alte active 326 277 2 463
Total active 1 472 961 134 543
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 675 881 16 320
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 355 995 120 978
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 214 185 −20 577
2.2 Facilitatea de depozit 236 13
2.3 Depozite pe termen fix 141 565 141 565
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 9 −23
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 142 −16
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 49 857 −8 188
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 42 122 −6 635
5.2 Alte angajamente 7 735 −1 553
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 38 188 6 810
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 888 444
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 843 −3 026
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 843 −3 026
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 129 785 1 217
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 924 4
Total pasive 1 472 961 134 543

Contacte media