Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2007. december 21.

2007. december 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. december 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 769 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 8,1 milliárd euróval 150,2 milliárd euróra emelkedett, ami egyrészt az ügyfél- és portfólióügyleteknek, másrészt az eurorendszer azon műveleteinek tudható be, amelyek célja az USA-dollárbeli likviditás biztosítása volt az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,1 milliárd euróval csökkent, 97,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 16,3 milliárd euróval nőtt, 675,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,6 milliárd euróval csökkent, 42,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 13,1 milliárd euróval 475,3 milliárd euróra csökkent. 2007. december 19-én, szerdán lejárt egy 218,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 348,6 milliárd euro értékben. 2007. december 20-án, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 48,5 milliárd euro értékben. 2007. december 21-én, pénteken 141,6 milliárd euro értékben likviditásszűkítő finomhangoló műveletre került sor, amelyet lekötött betétek gyűjtése formájában végeztek.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) felhasználása 0,2 milliárd euro volt, ami megközelítőleg megegyezik az előző hetivel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 20,6 milliárd euróval csökkent, 214,2 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 184 534 −769
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 137 587 −5 120
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 238 2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 128 349 −5 122
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 35 720 10 620
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 13 580 −380
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 13 580 −380
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 617 134 128 465
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 348 608 130 107
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 476 −1 528
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 48 −115
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 23 796 379
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 97 236 −1 115
8 Euróban denominált államadósság 37 097 0
9 Egyéb eszközök 326 277 2 463
Eszközök összesen 1 472 961 134 543
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 675 881 16 320
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 355 995 120 978
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 214 185 −20 577
2.2 Betéti rendelkezésre állás 236 13
2.3 Lekötött betétek 141 565 141 565
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 9 −23
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 142 −16
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 49 857 −8 188
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 42 122 −6 635
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 735 −1 553
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 188 6 810
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 888 444
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 843 −3 026
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 843 −3 026
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 129 785 1 217
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 924 4
Források összesen 1 472 961 134 543

Médiakapcsolatok