Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.12.2007

27.12.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.12.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 769 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 8,1 miljardilla eurolla 150,2 miljardiin euroon. Kasvu johtui sekä asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta että Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä eurojärjestelmän operaatioista, jotka liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,1 miljardilla eurolla 97,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 16,3 miljardilla eurolla 675,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,6 miljardilla eurolla 42,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 13,1 miljardilla eurolla 475,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.12.2007 erääntyi 218,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 348,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 20.12.2007 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 48,5 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Perjantaina 21.12.2007 suoritettiin 141,6 miljardin euron likviditeettiä vähentävän hienosäätöoperaation maksut. Operaatio toteutettiin keräämällä määräaikaistalletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,2 miljardia euroa eli lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 20,6 miljardilla eurolla 214,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 184 534 −769
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 137 587 −5 120
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 238 2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 128 349 −5 122
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 720 10 620
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 580 −380
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 580 −380
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 617 134 128 465
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 348 608 130 107
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 476 −1 528
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 48 −115
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 796 379
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 97 236 −1 115
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 097 0
9 Muut saamiset 326 277 2 463
Vastaavaa yhteensä 1 472 961 134 543
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 675 881 16 320
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 355 995 120 978
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 214 185 −20 577
2.2 Talletusmahdollisuus 236 13
2.3 Määräaikaistalletukset 141 565 141 565
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 9 −23
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 142 −16
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 49 857 −8 188
5.1 Julkisyhteisöt 42 122 −6 635
5.2 Muut 7 735 −1 553
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 188 6 810
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 888 444
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 843 −3 026
8.1 Talletukset ja muut velat 16 843 −3 026
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 129 785 1 217
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 924 4
Vastattavaa yhteensä 1 472 961 134 543

Yhteyshenkilöt