Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. detsember 2007

27. detsember 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

21. detsembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 769 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 8,1 miljardi euro võrra 150,2 miljardi euroni. Selle põhjuseks olid kliendi- ja portfellitehingud ning eurosüsteemi poolt USA dollarites teostatud likviidsust suurendavad operatsioonid, mis on seotud EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-lepe).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,1 miljardi euro võrra 97,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 16,3 miljardi euro võrra 675,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,6 miljardi euro võrra 42,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 13,1 miljardi euro võrra 475,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. detsembril 2007 möödus 218,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 348,6 miljardit eurot. Neljapäeval, 20. detsembril 2007 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 48,5 miljardit eurot. Reedel, 21. detsembril 2007 teostati likviidsust vähendav peenhäälestusoperatsioon tähtajaliste hoiuste kogumise kaudu väärtuses 141,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 20,6 miljardi euro võrra 214,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 184 534 −769
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 137 587 −5 120
2.1 Nõuded RVFle 9 238 2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 128 349 −5 122
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 35 720 10 620
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 13 580 −380
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 580 −380
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 617 134 128 465
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 348 608 130 107
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 476 −1 528
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 48 −115
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 796 379
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 97 236 −1 115
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 097 0
9 Muud varad 326 277 2 463
Varad kokku 1 472 961 134 543
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 675 881 16 320
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 355 995 120 978
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 214 185 −20 577
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 236 13
2.3 Tähtajalised hoiused 141 565 141 565
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 9 −23
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 142 −16
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 49 857 −8 188
5.1 Valitsussektor 42 122 −6 635
5.2 Muud kohustused 7 735 −1 553
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 188 6 810
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 888 444
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 843 −3 026
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 843 −3 026
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 129 785 1 217
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 924 4
Kohustused kokku 1 472 961 134 543

Kontaktandmed