Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 noiembrie 2007

13 noiembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 noiembrie 2007, scăderea de 66 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la valoarea de 142 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 0,8 miliarde EUR până la 96,5 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a micşorat cu 1,4 miliarde EUR, până la nivelul de 642,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 5 miliarde EUR, până la 45,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 10 miliarde EUR, până la 424,7 miliarde EUR. Miercuri, 7 noiembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 170 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 160 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,3 miliarde EUR (faţă de nivelul de 0,2 miliarde EUR consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,2 miliarde EUR, până la 190,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 185 473 −66
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 006 −1 407
2.1 Creanţe asupra FMI 9 276 −22
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 730 −1 385
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 354 519
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 729 −281
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 729 −281
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 425 010 −10 001
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 160 003 −9 997
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 265 005 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −4
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 17 821 327
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 96 491 795
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 110 0
9 Alte active 302 478 2 325
Total active 1 248 472 −7 789
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 642 123 −1 380
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 191 088 −1 120
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 190 806 −1 168
2.2 Facilitatea de depozit 270 51
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 12 −3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 168 −17
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 53 415 −4 874
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 45 869 −4 978
5.2 Alte angajamente 7 546 104
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 26 797 −545
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 182 −144
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 795 −914
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 795 −914
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 110 545 1 203
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 901 2
Total pasive 1 248 472 −7 789

Contacte media