Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. lapkričio 9 d.

2007 m. lapkričio 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. lapkričio 9 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 66 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 142 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 96,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 642,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5 mlrd. eurų – iki 45,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10 mlrd. eurų – iki 424,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. lapkričio 7 d., baigėsi 170 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 160 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 190,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 185 473 −66
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 006 −1 407
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 276 −22
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 730 −1 385
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 354 519
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 729 −281
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 729 −281
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 425 010 −10 001
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 160 003 −9 997
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 265 005 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −4
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 17 821 327
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 96 491 795
8 Valdžios skola eurais 37 110 0
9 Kitas turtas 302 478 2 325
Visas turtas 1 248 472 −7 789
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 642 123 −1 380
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 191 088 −1 120
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 190 806 −1 168
2.2 Indėlių galimybė 270 51
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 168 −17
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 53 415 −4 874
5.1 Valdžiai 45 869 −4 978
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 546 104
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 26 797 −545
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 182 −144
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 795 −914
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 795 −914
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 110 545 1 203
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 901 2
Visi įsipareigojimai 1 248 472 −7 789

Kontaktai žiniasklaidai