Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.11.2007

13.11.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.11.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 66 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 142 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,8 miljardilla eurolla 96,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 1,4 miljardilla eurolla 642,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5 miljardilla eurolla 45,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 10 miljardilla eurolla 424,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.11.2007 erääntyi 170 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 160 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1,2 miljardilla eurolla 190,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 185 473 −66
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 006 −1 407
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 276 −22
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 730 −1 385
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 354 519
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 729 −281
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 729 −281
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 425 010 −10 001
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 160 003 −9 997
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 265 005 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −4
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 17 821 327
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 96 491 795
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 110 0
9 Muut saamiset 302 478 2 325
Vastaavaa yhteensä 1 248 472 −7 789
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 642 123 −1 380
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 191 088 −1 120
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 190 806 −1 168
2.2 Talletusmahdollisuus 270 51
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 12 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 168 −17
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 53 415 −4 874
5.1 Julkisyhteisöt 45 869 −4 978
5.2 Muut 7 546 104
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 26 797 −545
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 182 −144
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 795 −914
8.1 Talletukset ja muut velat 18 795 −914
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 110 545 1 203
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 901 2
Vastattavaa yhteensä 1 248 472 −7 789

Yhteyshenkilöt