Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. november 2007

13. november 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

9. novembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 66 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 142 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,8 miljardi euro võrra 96,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,4 miljardi euro võrra 642,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5 miljardi euro võrra 45,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 10 miljardi euro võrra 424,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. novembril 2007 möödus 170 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 160 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,2 miljardi euro võrra 190,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 185 473 −66
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 006 −1 407
2.1 Nõuded RVFle 9 276 −22
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 730 −1 385
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 354 519
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 729 −281
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 729 −281
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 425 010 −10 001
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 160 003 −9 997
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 265 005 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −4
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 17 821 327
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 96 491 795
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 110 0
9 Muud varad 302 478 2 325
Varad kokku 1 248 472 −7 789
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 642 123 −1 380
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 191 088 −1 120
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 190 806 −1 168
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 270 51
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 12 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 168 −17
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 53 415 −4 874
5.1 Valitsussektor 45 869 −4 978
5.2 Muud kohustused 7 546 104
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 26 797 −545
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 182 −144
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 795 −914
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 795 −914
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 110 545 1 203
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 901 2
Kohustused kokku 1 248 472 −7 789

Kontaktandmed