Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 octombrie 2007

30 octombrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 octombrie 2007, scăderea de 126 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 141,8 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au rămas, de asemenea, nemodificate la valoarea de 95,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a micşorat cu 0,9 miliarde EUR, până la nivelul de 637,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 15,1 miliarde EUR, până la 69,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 11,6 miliarde EUR, până la 446,9 miliarde EUR. Miercuri, 24 octombrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 171 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 182 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (faţă de nivelul de 0,7 miliarde EUR consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 1 miliard EUR, până la 191,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 185 723 −126
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 142 191 −4 457
2.1 Creanţe asupra FMI 9 314 12
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 877 −4 469
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 817 3 279
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 128 1 108
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 128 1 108
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 447 025 11 020
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 182 000 11 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 265 004 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 2
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 19 18
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 15 409 254
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 95 836 45
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 122 0
9 Alte active 298 253 3 054
Total active 1 263 504 14 177
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 637 770 −928
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 191 911 −1 601
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 191 746 −1 044
2.2 Facilitatea de depozit 155 −553
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 10 −4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 150 9
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 76 606 14 972
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 69 431 15 052
5.2 Alte angajamente 7 175 −80
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 25 394 241
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 215 −121
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 611 −1 056
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 611 −1 056
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 107 491 2 658
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 898 3
Total pasive 1 263 504 14 177

Contacte media