Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. október 26.

2007. október 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. október 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 126 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik eurorendszerbeli központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 141,8 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírjainak állománya (eszközoldal, 7. tétel) gyakorlatilag szintén nem változott, vagyis 95,8 milliárd euro maradt. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval csökkent, 637,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,1 milliárd euróval nőtt, 69,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 11,6 milliárd euróval emelkedett, 446,9 milliárd euróra. 2007. október 24-én, szerdán lejárt egy 171 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 182 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldali 2.2. tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,7 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1 milliárd euróval csökkent, 191,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 185 723 −126
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 142 191 −4 457
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 314 12
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 877 −4 469
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 817 3 279
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 128 1 108
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 128 1 108
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 447 025 11 020
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 182 000 11 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 265 004 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 19 18
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 15 409 254
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 95 836 45
8 Euróban denominált államadósság 37 122 0
9 Egyéb eszközök 298 253 3 054
Eszközök összesen 1 263 504 14 177
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 637 770 −928
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 191 911 −1 601
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 191 746 −1 044
2.2 Betéti rendelkezésre állás 155 −553
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 10 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 150 9
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 76 606 14 972
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 69 431 15 052
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 175 −80
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 25 394 241
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 215 −121
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 611 −1 056
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 611 −1 056
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 107 491 2 658
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 898 3
Források összesen 1 263 504 14 177

Médiakapcsolatok