Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.10.2007

30.10.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.10.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 126 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 141,8 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä pysyi samoin käytännössä ennallaan 95,8 miljardissa eurossa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 0,9 miljardilla eurolla 637,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 15,1 miljardilla eurolla 69,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) lisääntyi 11,6 miljardilla eurolla 446,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.10.2007 erääntyi 171 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 182 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 1 miljardilla eurolla 191,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 185 723 −126
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 142 191 −4 457
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 314 12
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 877 −4 469
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 817 3 279
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 128 1 108
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 128 1 108
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 447 025 11 020
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 182 000 11 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 265 004 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 19 18
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 15 409 254
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 95 836 45
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 122 0
9 Muut saamiset 298 253 3 054
Vastaavaa yhteensä 1 263 504 14 177
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 637 770 −928
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 191 911 −1 601
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 191 746 −1 044
2.2 Talletusmahdollisuus 155 −553
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 10 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 150 9
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 76 606 14 972
5.1 Julkisyhteisöt 69 431 15 052
5.2 Muut 7 175 −80
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 25 394 241
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 215 −121
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 611 −1 056
8.1 Talletukset ja muut velat 18 611 −1 056
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 107 491 2 658
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 898 3
Vastattavaa yhteensä 1 263 504 14 177

Yhteyshenkilöt