European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 octombrie 2007

16 octombrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 octombrie 2007, scăderea de 108 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 142 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 0,6 miliarde EUR până la 96,6 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 0,7 miliarde EUR, până la nivelul de 640,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 3,2 miliarde EUR până la 57,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 29,3 miliarde EUR, până la 452,7 miliarde EUR. Miercuri, 10 octombrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 163 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 218 miliarde EUR a fost decontată. Vineri, 12 octombrie 2007, a fost decontată o operaţiune de reglaj fin destinată absorbţiei de lichidităţi, sub forma atragerii de depozite pe termen fix în valoare de 30 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,3 miliarde EUR (faţă de nivelul de 4,6 miliarde EUR consemnat săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 36,3 miliarde EUR, până la 201,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 185 975 −108
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 403 1 489
2.1 Creanţe asupra FMI 9 358 3
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 134 045 1 486
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 352 −1 658
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 191 837
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 191 837
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 483 006 55 001
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 218 001 55 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 265 004 4
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −2
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 15 093 1 146
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 96 640 −623
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 122 0
9 Alte active 288 336 4 682
Total active 1 289 118 60 766
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 640 610 −688
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 231 957 62 016
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 201 626 36 324
2.2 Facilitatea de depozit 316 −4 312
2.3 Depozite pe termen fix 30 001 30 001
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 14 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 139 −2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 64 515 −3 335
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 57 142 −3 194
5.2 Alte angajamente 7 373 −141
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 25 028 1 085
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 293 −42
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 098 −34
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 098 −34
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 102 126 1 766
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 894 0
Total pasive 1 289 118 60 766
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media