Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. spalio 12 d.

2007 m. spalio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. spalio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 108 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 142 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 96,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 640,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 57,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 29,3 mlrd. eurų – iki 452,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. spalio 10 d., baigėsi 163 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 218 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2007 m. spalio 12 d., buvo atlikta likvidumo mažinimo 30 mlrd. eurų vertės koreguojamoji operacija pritraukiant terminuotuosius indėlius.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 4,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 36,3 mlrd. eurų – iki 201,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 185 975 −108
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 403 1 489
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 358 3
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 134 045 1 486
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 352 −1 658
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 191 837
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 191 837
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 483 006 55 001
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 218 001 55 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 265 004 4
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 15 093 1 146
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 96 640 −623
8 Valdžios skola eurais 37 122 0
9 Kitas turtas 288 336 4 682
Visas turtas 1 289 118 60 766
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 640 610 −688
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 231 957 62 016
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 201 626 36 324
2.2 Indėlių galimybė 316 −4 312
2.3 Terminuotieji indėliai 30 001 30 001
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 14 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 139 −2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 64 515 −3 335
5.1 Valdžiai 57 142 −3 194
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 373 −141
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 25 028 1 085
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 293 −42
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 098 −34
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 098 −34
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 102 126 1 766
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 894 0
Visi įsipareigojimai 1 289 118 60 766
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai