Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. október 12.

2007. október 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. október 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 108 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 142 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,6 milliárd euróval csökkent, 96,6 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval csökkent, 640,6  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,2 milliárd euróval csökkent, 57,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 29,3 milliárd euróval emelkedett, 452,7 milliárd euróra. 2007. október 10-én, szerdán lejárt egy 163 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 218 milliárd euro értékben. 2007. október 12-én, pénteken 30 milliárd euro értékű lekötött betétek beszedése keretében likviditásszűkítő finomhangoló műveletre került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti 4,6 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 36,3 milliárd euróval nőtt, 201,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 185 975 −108
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 403 1 489
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 358 3
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 134 045 1 486
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 352 −1 658
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 191 837
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 191 837
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 483 006 55 001
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 218 001 55 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 265 004 4
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 15 093 1 146
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 96 640 −623
8 Euróban denominált államadósság 37 122 0
9 Egyéb eszközök 288 336 4 682
Eszközök összesen 1 289 118 60 766
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 640 610 −688
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 231 957 62 016
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 201 626 36 324
2.2 Betéti rendelkezésre állás 316 −4 312
2.3 Lekötött betétek 30 001 30 001
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 14 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 139 −2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 64 515 −3 335
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 57 142 −3 194
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 373 −141
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 25 028 1 085
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 293 −42
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 098 −34
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 098 −34
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 102 126 1 766
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 894 0
Források összesen 1 289 118 60 766
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok