European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.10.2007

16.10.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.10.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 108 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 142 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,6 miljardilla eurolla 96,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,7 miljardilla eurolla 640,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 3,2 miljardilla eurolla 57,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 29,3 miljardilla eurolla 452,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.10.2007 erääntyi 163 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 218 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Perjantaina 12.10.2007 suoritettiin 30 miljardin euron likviditeettiä vähentävän hienosäätöoperaation maksut. Operaatio toteutettiin keräämällä määräaikaistalletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 4,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 36,3 miljardilla eurolla 201,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 185 975 −108
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 403 1 489
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 358 3
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 134 045 1 486
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 352 −1 658
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 191 837
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 191 837
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 483 006 55 001
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 218 001 55 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 265 004 4
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 15 093 1 146
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 96 640 −623
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 122 0
9 Muut saamiset 288 336 4 682
Vastaavaa yhteensä 1 289 118 60 766
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 640 610 −688
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 231 957 62 016
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 201 626 36 324
2.2 Talletusmahdollisuus 316 −4 312
2.3 Määräaikaistalletukset 30 001 30 001
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 14 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 139 −2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 64 515 −3 335
5.1 Julkisyhteisöt 57 142 −3 194
5.2 Muut 7 373 −141
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 25 028 1 085
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 293 −42
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 098 −34
8.1 Talletukset ja muut velat 19 098 −34
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 102 126 1 766
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 894 0
Vastattavaa yhteensä 1 289 118 60 766
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle