Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. oktoober 2007

16. oktoober 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

12. oktoobril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 108 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 142 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 96,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 640,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3,2 miljardi euro võrra 57,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 29,3 miljardi euro võrra 452,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. oktoobril 2007 möödus 163 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 218 miljardit eurot. Reedel, 12. oktoobril 2007 teostati likviidsust vähendav peenhäälestusoperatsioon tähtajaliste hoiuste kogumise kujul väärtuses 30 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 4,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 36,3 miljardi euro võrra 201,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 185 975 −108
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 403 1 489
2.1 Nõuded RVFle 9 358 3
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 134 045 1 486
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 352 −1 658
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 191 837
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 191 837
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 483 006 55 001
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 218 001 55 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 265 004 4
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 15 093 1 146
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 96 640 −623
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 122 0
9 Muud varad 288 336 4 682
Varad kokku 1 289 118 60 766
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 640 610 −688
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 231 957 62 016
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 201 626 36 324
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 316 −4 312
2.3 Tähtajalised hoiused 30 001 30 001
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 14 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 139 −2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 64 515 −3 335
5.1 Valitsussektor 57 142 −3 194
5.2 Muud kohustused 7 373 −141
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 25 028 1 085
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 293 −42
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 098 −34
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 098 −34
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 102 126 1 766
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 894 0
Kohustused kokku 1 289 118 60 766
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid