Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. říjnu 2007

16. října 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. října 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 108 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 142 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 96,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,7 mld. EUR na 640,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 3,2 mld. EUR na 57,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 29,3 mld. EUR na 452,7 mld. EUR. Ve středu 10. října 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 163 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 218 mld. EUR. V pátek 12. října 2007 byla vypořádána operace jemného doladění k absorpci likvidity v podobě příjmu termínovaných vkladů o objemu 30 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,3 mld. EUR (na rozdíl od 4,6 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 36,3 mld. EUR na 201,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 185 975 −108
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 403 1 489
2.1 Pohledávky za MMF 9 358 3
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 134 045 1 486
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 352 −1 658
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 191 837
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 191 837
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 483 006 55 001
5.1 Hlavní refinanční operace 218 001 55 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 265 004 4
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 15 093 1 146
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 96 640 −623
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 122 0
9 Ostatní aktiva 288 336 4 682
Aktiva celkem 1 289 118 60 766
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 640 610 −688
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 231 957 62 016
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 201 626 36 324
2.2 Vkladová facilita 316 −4 312
2.3 Termínované vklady 30 001 30 001
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 14 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 139 −2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 64 515 −3 335
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 57 142 −3 194
5.2 Ostatní závazky 7 373 −141
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 25 028 1 085
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 293 −42
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 098 −34
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 098 −34
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 102 126 1 766
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 894 0
Pasiva celkem 1 289 118 60 766
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média