Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. szeptember 28.

2007. október 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. szeptember 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 14,4 milliárd eurós növekedése jórészt a negyedéves átértékelési kiigazításoknak tudható be, ezen kívül szerepet játszott az eurorendszer egy nemzeti központi bankja (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladása és egy másik tag központi bank nettó értéken számolt aranyérme-vétele is.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7, 8. és 9. tétel egyenlege) 3,8 milliárd euróval, 141,8 milliárd euróra csökkent. A csökkenés elsősorban a követelések és kötelezettségek negyedéves átértékelésének tudható be, az eurorendszer központi bankjai által a vizsgált időszakban végrehajtott ügyfél- és portfólióügyletek pedig 0,7 milliárd eurós csökkenést eredményeztek.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állományának értéke (eszközoldal, 7. tétel) – elsősorban a negyedéves átértékelési kiigazítások miatt – 0,9 milliárd euróval emelkedett, 95,4 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,3 milliárd euróval, 637,3 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,5 milliárd euróval csökkent, 66,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 29,6 milliárd euróval emelkedett, 449,7 milliárd euróra. 2007. szeptember 26-án, szerdán lejárt egy 155 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 190 milliárd euro értékben. 2007. szeptember 27-én, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 5,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,4 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 32 milliárd euróval nőtt, 186,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2007. szeptember 28-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az átértékeléshez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 520,312 EUR/finom uncia

USD: 1,4179 JPY/EUR

JPY: 163,55 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,0978 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 186 233 −17 14 382
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 141 973 −1 335 −3 737
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 355 5 −290
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 618 −1 340 −3 447
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 907 1 709 −1 021
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 098 1 364 −16
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 098 1 364 −16
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 455 216 34 604 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 190 000 34 999 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 265 000 1 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 215 −396 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 276 471 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 95 415 338 540
8 Euróban denominált államadósság 37 122 0 −26
9 Egyéb eszközök 281 156 6 345 7 212
Eszközök összesen 1 250 396 43 476 17 337
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 637 292 2 340 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 192 150 37 036 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 186 667 31 996 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 5 472 5 045 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 11 −5 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 170 31 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 73 572 −2 746 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 66 140 −2 530 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 432 −216 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 23 913 2 127 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 613 −1 −32
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 112 446 −863
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 112 446 −863
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0 −119
10 Egyéb kötelezettségek 99 223 4 244 4 301
11 Átértékelési számlák 131 060 0 14 050
12 Saját tőke 68 893 −1 0
Források összesen 1 250 396 43 476 17 337

Médiakapcsolatok