Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.9.2007

3.10.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.9.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 14,4 miljardilla eurolla pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta mutta myös erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 3,8 miljardilla eurolla 141,8 miljardiin euroon. Muutos johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista; eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkasteltavalla ajanjaksolla aiheutui 0,7 miljardin euron pieneneminen.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,9 miljardilla eurolla 95,4 miljardiin euroon pitkälti neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen seurauksena. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 637,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 2,5 miljardilla eurolla 66,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 29,6 miljardilla eurolla 449,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.9.2007 erääntyi 155 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 190 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 27.9.2007 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 5,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 32 miljardilla eurolla 186,7 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 28.9.2007 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 520,312 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,4179

Japanin jeni / euro: 163,55

Erityiset nosto-oikeudet: 1,0978 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 186 233 −17 14 382
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 141 973 −1 335 −3 737
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 355 5 −290
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 618 −1 340 −3 447
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 907 1 709 −1 021
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 098 1 364 −16
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 098 1 364 −16
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 455 216 34 604 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 190 000 34 999 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 265 000 1 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 215 −396 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 276 471 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 95 415 338 540
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 122 0 −26
9 Muut saamiset 281 156 6 345 7 212
Vastaavaa yhteensä 1 250 396 43 476 17 337
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 637 292 2 340 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 192 150 37 036 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 186 667 31 996 0
2.2 Talletusmahdollisuus 5 472 5 045 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 11 −5 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 170 31 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 73 572 −2 746 0
5.1 Julkisyhteisöt 66 140 −2 530 0
5.2 Muut 7 432 −216 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 23 913 2 127 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 613 −1 −32
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 112 446 −863
8.1 Talletukset ja muut velat 18 112 446 −863
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0 −119
10 Muut velat 99 223 4 244 4 301
11 Arvonmuutostilit 131 060 0 14 050
12 Pääoma ja rahastot 68 893 −1 0
Vastattavaa yhteensä 1 250 396 43 476 17 337

Yhteyshenkilöt