Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. september 2007

3. oktoober 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

28. septembril 2007 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 14,4 miljardi euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 3,8 miljardi euro võrra 141,8 miljardi euroni. See oli peamiselt tingitud varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest. Eurosüsteemi keskpankade kliendi- ja portfellitehingute tulemusel vähenes netopositsioon välisvääringus vaadeldaval perioodil 0,7 miljardi euro võrra.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohanduste tõttu 0,9 miljardi euro võrra 95,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,3 miljardi euro võrra 637,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,5 miljardi euro võrra 66,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 29,6 miljardi euro võrra 449,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. septembril 2007 möödus 155 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 190 miljardit eurot. Neljapäeval, 27. septembril 2007 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 5,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 32 miljardi euro võrra 186,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2007. aasta 28. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 520,312 eurot untsi kohta

EUR / USD: 1,4179

EUR / JPY: 163,55

SDRid: 1,0978 EUR / SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 186 233 −17 14 382
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 141 973 −1 335 −3 737
2.1 Nõuded RVFle 9 355 5 −290
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 618 −1 340 −3 447
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 907 1 709 −1 021
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 098 1 364 −16
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 098 1 364 −16
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 455 216 34 604 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 190 000 34 999 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 265 000 1 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 215 −396 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 276 471 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 95 415 338 540
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 122 0 −26
9 Muud varad 281 156 6 345 7 212
Varad kokku 1 250 396 43 476 17 337
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 637 292 2 340 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 192 150 37 036 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 186 667 31 996 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 5 472 5 045 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 11 −5 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 170 31 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 73 572 −2 746 0
5.1 Valitsussektor 66 140 −2 530 0
5.2 Muud kohustused 7 432 −216 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 23 913 2 127 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 613 −1 −32
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 112 446 −863
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 112 446 −863
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0 −119
10 Muud kohustused 99 223 4 244 4 301
11 Ümberhindluskontod 131 060 0 14 050
12 Kapital ja reservid 68 893 −1 0
Kohustused kokku 1 250 396 43 476 17 337

Kontaktandmed