Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 28ης Σεπτεμβρίου 2007

3 Οκτωβρίου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 28 Σεπτεμβρίου 2007, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε κυρίως τις τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογής, καθώς και την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004) και την καθαρή αγορά χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 141,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν κυρίως στις επιδράσεις της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, ενώ οι συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενεργήθηκαν από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα μείωση κατά 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 95,4 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν σε τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 637,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 66,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 29,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 449,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 155 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 190 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,6 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα) και η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,4 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.)

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 32 δισεκατομμύρια ευρώ σε 186,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, ο χρυσός, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, οι τίτλοι και τα χρηματοδοτικά μέσα που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζονται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 28 Σεπτεμβρίου 2007 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη "Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε προσαρμογές τέλος τριμήνου". Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 520,312 EUR ανά ουγκιά καθαρού χρυσού.

1,4179 USD προς 1 EUR

163,55 JPY προς 1 EUR

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,0978 EUR ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i)συναλλαγές
ii)προσαρμογές τέλος τριμήνου
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 186.233 −17 14.382
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 141.973 −1.335 −3.737
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.355 5 −290
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 132.618 −1.340 −3.447
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 23.907 1.709 −1.021
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 16.098 1.364 −16
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.098 1.364 −16
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 455.216 34.604 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 190.000 34.999 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 265.000 1 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 215 −396 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 13.276 471 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 95.415 338 540
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.122 0 −26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 281.156 6.345 7.212
Σύνολο ενεργητικού 1.250.396 43.476 17.337
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα οφειλόµενη σε
i)συναλλαγές
ii)προσαρμογές τέλος τριμήνου
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 637.292 2.340 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 192.150 37.036 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 186.667 31.996 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 5.472 5.045 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 11 −5 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 170 31 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 73.572 −2.746 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 66.140 −2.530 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.432 −216 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 23.913 2.127 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 613 −1 −32
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.112 446 −863
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 18.112 446 −863
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.398 0 −119
10 Λοιπές υποχρεώσεις 99.223 4.244 4.301
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 131.060 0 14.050
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 68.893 −1 0
Σύνολο παθητικού 1.250.396 43.476 17.337

Εκπρόσωποι Τύπου