Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 septembrie 2007

25 septembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 septembrie 2007, scăderea de 34 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la valoarea de 145,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 0,1 miliarde EUR până la 94,5 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 2,5 miliarde EUR, până la nivelul de 635 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 12,1 miliarde EUR, până la 68,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 112,2 miliarde EUR, până la 420,2 miliarde EUR. Miercuri, 19 septembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 269 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 155 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,4 miliarde EUR (faţă de 1,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 119,9 miliarde EUR, până la 154,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 171 868 −34
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 147 045 1 657
2.1 Creanţe asupra FMI 9 640 −51
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 137 405 1 708
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 219 −652
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 750 −1 505
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 750 −1 505
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 420 612 −113 424
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 155 001 −114 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 264 999 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 611 592
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 −16
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 12 805 1 459
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 94 537 −141
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 148 0
9 Alte active 267 599 2 916
Total active 1 189 583 −109 724
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 634 952 −2 508
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 155 114 −121 152
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 154 671 −119 906
2.2 Facilitatea de depozit 427 −1 250
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 16 4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 139 −4
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 76 318 11 985
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 68 670 12 075
5.2 Alte angajamente 7 648 −90
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 21 786 −272
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 646 74
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 529 386
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 529 386
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 90 678 1 766
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 894 1
Total pasive 1 189 583 −109 724

Contacte media