Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. szeptember 21.

2007. szeptember 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. szeptember 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 34 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,5 milliárd euróval nőtt, 145,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,1 milliárd euróval csökkent, 94,5 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,5 milliárd euróval csökkent, 635  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 12,1 milliárd euróval nőtt, 68,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 112,2 milliárd euróval csökkent, 420,2 milliárd euróra. 2007. szeptember 19-én, szerdán lejárt egy 269 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 155 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevétele 0,6 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) 0,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 1,7 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 119,9 milliárd euróval csökkent, 154,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 171 868 −34
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 147 045 1 657
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 640 −51
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 137 405 1 708
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 219 −652
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 750 −1 505
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 750 −1 505
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 420 612 −113 424
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 155 001 −114 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 264 999 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 611 592
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −16
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 12 805 1 459
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 537 −141
8 Euróban denominált államadósság 37 148 0
9 Egyéb eszközök 267 599 2 916
Eszközök összesen 1 189 583 −109 724
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 634 952 −2 508
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 155 114 −121 152
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 154 671 −119 906
2.2 Betéti rendelkezésre állás 427 −1 250
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 16 4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 139 −4
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 76 318 11 985
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 68 670 12 075
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 648 −90
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 21 786 −272
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 646 74
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 529 386
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 529 386
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 90 678 1 766
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 894 1
Források összesen 1 189 583 −109 724

Médiakapcsolatok