Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.9.2007

25.9.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.9.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 34 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 145,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 94,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 2,5 miljardilla eurolla 635 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 12,1 miljardilla eurolla 68,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 112,2 miljardilla eurolla 420,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.9.2007 erääntyi 269 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 155 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 119,9 miljardilla eurolla 154,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 171 868 −34
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 147 045 1 657
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 640 −51
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 137 405 1 708
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 219 −652
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 750 −1 505
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 750 −1 505
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 420 612 −113 424
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 155 001 −114 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 264 999 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 611 592
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −16
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 12 805 1 459
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 94 537 −141
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 148 0
9 Muut saamiset 267 599 2 916
Vastaavaa yhteensä 1 189 583 −109 724
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 634 952 −2 508
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 155 114 −121 152
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 154 671 −119 906
2.2 Talletusmahdollisuus 427 −1 250
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 16 4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 139 −4
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 76 318 11 985
5.1 Julkisyhteisöt 68 670 12 075
5.2 Muut 7 648 −90
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 21 786 −272
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 646 74
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 529 386
8.1 Talletukset ja muut velat 18 529 386
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 90 678 1 766
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 894 1
Vastattavaa yhteensä 1 189 583 −109 724

Yhteyshenkilöt