Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 septembrie 2007

18 septembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 septembrie 2007, scăderea de 38 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,6 miliarde EUR, până la valoarea de 145 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 0,2 miliarde EUR până la 94,7 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 1,7 miliarde EUR, până la nivelul de 637,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 3,5 miliarde EUR până la 56,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 87,1 miliarde EUR, până la 532,3 miliarde EUR. Miercuri, 12 septembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 256 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 269 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 13 septembrie 2007, o operaţiune adiţională de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 75 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 1,7 miliarde EUR (faţă de 1 miliard EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 93 miliarde EUR, până la 274,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 171 902 −38
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 145 388 639
2.1 Creanţe asupra FMI 9 691 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 135 697 639
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 871 −1 285
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 255 364
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 255 364
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 534 036 87 750
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 269 001 13 000
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 264 999 74 998
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 19 −260
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 17 12
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 11 346 247
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 94 678 −175
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 148 3
9 Alte active 264 683 4 419
Total active 1 299 307 91 924
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 637 460 −1 709
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 276 266 93 689
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 274 577 93 029
2.2 Facilitatea de depozit 1 677 648
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 12 12
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 143 1
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 64 333 −3 726
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 56 595 −3 542
5.2 Alte angajamente 7 738 −184
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 22 058 1 131
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 572 437
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 143 −504
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 143 −504
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 88 912 2 605
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 893 0
Total pasive 1 299 307 91 924

Contacte media