Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. szeptember 14.

2007. szeptember 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. szeptember 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 38 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,6 milliárd euróval csökkent, 145 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval csökkent, 94,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval csökkent, 637,5  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,5 milliárd euróval csökkent, 56,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 87,1 milliárd euróval emelkedett, 532,3 milliárd euróra. 2007. szeptember 12-én, szerdán lejárt egy 256 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 269 milliárd euro értékben. 2007. szeptember 13-án, csütörtökön egy pótlólagos, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet keretében 75 milliárd euro kihelyezésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 1,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 93 milliárd euróval nőtt, 274,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 171 902 −38
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 145 388 639
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 691 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 135 697 639
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 871 −1 285
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 255 364
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 255 364
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 534 036 87 750
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 269 001 13 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 264 999 74 998
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 19 −260
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 17 12
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 11 346 247
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 678 −175
8 Euróban denominált államadósság 37 148 3
9 Egyéb eszközök 264 683 4 419
Eszközök összesen 1 299 307 91 924
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 637 460 −1 709
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 276 266 93 689
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 274 577 93 029
2.2 Betéti rendelkezésre állás 1 677 648
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 12 12
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 143 1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 64 333 −3 726
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 595 −3 542
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 738 −184
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 22 058 1 131
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 572 437
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 143 −504
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 143 −504
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 88 912 2 605
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 893 0
Források összesen 1 299 307 91 924

Médiakapcsolatok