Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.9.2007

18.9.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.9.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 38 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,6 miljardilla eurolla 145 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 94,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 1,7 miljardilla eurolla 637,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 3,5 miljardilla eurolla 56,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 87,1 miljardilla eurolla 532,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.9.2007 erääntyi 256 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 269 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 13.9.2007 suoritettiin 75 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 1,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1 miljardi euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 93 miljardilla eurolla 274,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 171 902 −38
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 145 388 639
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 691 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 135 697 639
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 871 −1 285
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 255 364
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 255 364
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 534 036 87 750
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 269 001 13 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 264 999 74 998
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 19 −260
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 17 12
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 11 346 247
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 94 678 −175
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 148 3
9 Muut saamiset 264 683 4 419
Vastaavaa yhteensä 1 299 307 91 924
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 637 460 −1 709
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 276 266 93 689
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 274 577 93 029
2.2 Talletusmahdollisuus 1 677 648
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 12 12
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 143 1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 64 333 −3 726
5.1 Julkisyhteisöt 56 595 −3 542
5.2 Muut 7 738 −184
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 22 058 1 131
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 572 437
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 143 −504
8.1 Talletukset ja muut velat 18 143 −504
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 88 912 2 605
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 893 0
Vastattavaa yhteensä 1 299 307 91 924

Yhteyshenkilöt