Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. september 2007

18. september 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

14. septembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 38 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 145 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 94,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,7 miljardi euro võrra 637,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3,5 miljardi euro võrra 56,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 87,1 miljardi euro võrra 532,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. septembril 2007 möödus 256 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 269 miljardit eurot. Neljapäeval, 13. septembril 2007 teostati täiendav pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon väärtusega 75 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 1,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 93 miljardi euro võrra 274,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 171 902 −38
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 145 388 639
2.1 Nõuded RVFle 9 691 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 135 697 639
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 871 −1 285
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 255 364
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 255 364
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 534 036 87 750
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 269 001 13 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 264 999 74 998
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 19 −260
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 17 12
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 11 346 247
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 94 678 −175
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 148 3
9 Muud varad 264 683 4 419
Varad kokku 1 299 307 91 924
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 637 460 −1 709
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 276 266 93 689
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 274 577 93 029
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 1 677 648
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 12 12
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 143 1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 64 333 −3 726
5.1 Valitsussektor 56 595 −3 542
5.2 Muud kohustused 7 738 −184
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 22 058 1 131
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 572 437
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 143 −504
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 143 −504
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 88 912 2 605
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 893 0
Kohustused kokku 1 299 307 91 924

Kontaktandmed