Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 14ης Σεπτεμβρίου 2007

18 Σεπτεμβρίου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 14 Σεπτεμβρίου 2007, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 38 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε πωλήσεις χρυσού από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 145 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 94,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 637,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 56,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 87,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 532,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 256 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 269 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2007 διακανονίστηκε μια συμπληρωματική πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 75 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,3 δισεκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα) και η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.)

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 93 δισεκατομμύρια ευρώ σε 274,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 171.902 −38
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 145.388 639
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.691 0
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 135.697 639
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 23.871 −1.285
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 16.255 364
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.255 364
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 534.036 87.750
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 269.001 13.000
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 264.999 74.998
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 19 −260
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 17 12
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 11.346 247
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 94.678 −175
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.148 3
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 264.683 4.419
Σύνολο ενεργητικού 1.299.307 91.924
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 637.460 −1.709
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 276.266 93.689
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 274.577 93.029
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 1.677 648
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 12 12
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 143 1
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 64.333 −3.726
5.1 Γενική κυβέρνηση 56.595 −3.542
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.738 −184
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 22.058 1.131
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 572 437
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.143 −504
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 18.143 −504
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.517 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 88.912 2.605
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 117.010 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 68.893 0
Σύνολο παθητικού 1.299.307 91.924

Εκπρόσωποι Τύπου