Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 august 2007

14 august 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 august 2007, scăderea de 45 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la valoarea de 144,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 1 miliard EUR până la 94,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a micşorat cu 1 miliard EUR, până la nivelul de 644,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 8,4 miliarde EUR, până la 36,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o creştere de 55,6 miliarde EUR, până la 503,5 miliarde EUR. Miercuri, 8 august 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 298 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 292,5 miliarde EUR a fost decontată. Vineri, 10 august 2007, o operaţiune de reglaj fin în valoare de 61,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (înregistrând aproximativ acelaşi nivel în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 67 miliarde EUR, până la 256,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 172 067 −45
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 145 162 −987
2.1 Creanţe asupra FMI 9 715 46
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 135 447 −1 033
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 659 1 157
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 188 662
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 188 662
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 503 553 55 544
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 292 500 −5 499
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 003 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 61 050 61 050
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −7
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 005 −1 125
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 94 168 1 030
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 148 0
9 Alte active 247 148 1 739
Total active 1 253 098 57 975
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 644 090 −914
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 256 769 67 022
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 256 675 67 040
2.2 Facilitatea de depozit 94 −18
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 187 −29
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 44 407 −8 467
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 36 641 −8 444
5.2 Alte angajamente 7 766 −23
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 19 084 231
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 134 −102
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 412 −80
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 412 −80
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 79 174 314
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 314 0
Total pasive 1 253 098 57 975

Contacte media