Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. augusztus 10.

2007. augusztus 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. augusztus 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 45 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval nőtt, 144,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1 milliárd euróval emelkedett, 94,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval csökkent, 644,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,4 milliárd euróval csökkent, 36,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 55,6 milliárd euróval emelkedett, 503,5 milliárd euróra. 2007. augusztus 8-án, szerdán lejárt egy 298 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 292,5 milliárd euro értékben. 2007. augusztus 10-én, pénteken finomhangoló művelet keretében 61,1 milliárd euro került kihelyezésre.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd eurót tett ki (megközelítőleg az előző héttel azonos módon).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 67 milliárd euróval nőtt, 256,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 172 067 −45
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 145 162 −987
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 715 46
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 135 447 −1 033
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 659 1 157
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 188 662
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 188 662
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 503 553 55 544
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 292 500 −5 499
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 003 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 61 050 61 050
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −7
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 005 −1 125
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 94 168 1 030
8 Euróban denominált államadósság 37 148 0
9 Egyéb eszközök 247 148 1 739
Eszközök összesen 1 253 098 57 975
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 644 090 −914
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 256 769 67 022
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 256 675 67 040
2.2 Betéti rendelkezésre állás 94 −18
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 187 −29
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 44 407 −8 467
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 36 641 −8 444
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 766 −23
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 19 084 231
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 134 −102
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 412 −80
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 412 −80
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 79 174 314
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 314 0
Források összesen 1 253 098 57 975

Médiakapcsolatok