Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.8.2007

14.8.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.8.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 45 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 144,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1 miljardilla eurolla 94,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 1 miljardilla eurolla 644,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 8,4 miljardilla eurolla 36,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 55,6 miljardilla eurolla 503,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.8.2007 erääntyi 298 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 292,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Perjantaina 10.8.2007 suoritettiin 61,1 miljardin euron hienosäätöoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (sekin lähes sama kuin edellisellä viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 67 miljardilla eurolla 256,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 172 067 −45
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 145 162 −987
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 715 46
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 135 447 −1 033
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 659 1 157
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 188 662
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 188 662
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 503 553 55 544
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 292 500 −5 499
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 003 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 61 050 61 050
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −7
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 005 −1 125
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 94 168 1 030
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 148 0
9 Muut saamiset 247 148 1 739
Vastaavaa yhteensä 1 253 098 57 975
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 644 090 −914
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 256 769 67 022
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 256 675 67 040
2.2 Talletusmahdollisuus 94 −18
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 187 −29
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 44 407 −8 467
5.1 Julkisyhteisöt 36 641 −8 444
5.2 Muut 7 766 −23
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 084 231
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 134 −102
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 412 −80
8.1 Talletukset ja muut velat 18 412 −80
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 79 174 314
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 314 0
Vastattavaa yhteensä 1 253 098 57 975

Yhteyshenkilöt