Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 iulie 2007

24 iulie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 iulie 2007, scăderea de 288 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de trei bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 144,5 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,2 miliarde EUR până la 93,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 0,6 miliarde EUR, până la nivelul de 638,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 13,6 miliarde EUR, până la 56,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 9,8 miliarde EUR, până la 451,7 miliarde EUR. Miercuri, 18 iulie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 292 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 301,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui de săptămâna trecută).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 2,9 miliarde EUR, până la 190,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 172 336 −288
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 569 399
2.1 Creanţe asupra FMI 9 751 −18
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 818 417
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 526 −366
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 292 410
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 292 410
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 451 819 9 817
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 301 499 9 499
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 002 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 318 318
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 976 −201
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 93 313 196
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 149 0
9 Alte active 244 439 1 088
Total active 1 196 419 11 055
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 638 230 −605
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 190 198 −2 917
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 190 119 −2 918
2.2 Facilitatea de depozit 79 1
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 218 3
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 63 772 13 685
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 56 136 13 631
5.2 Alte angajamente 7 636 54
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 18 826 −78
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 156 −25
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 972 84
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 972 84
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 77 207 908
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 313 0
Total pasive 1 196 419 11 055

Contacte media