Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. július 20.

2007. július 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. július 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 288 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 144,5 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval emelkedett, 93,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval csökkent, 638,2  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 13,6 milliárd euróval nőtt, 56,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 9,8 milliárd euróval emelkedett, 451,7 milliárd euróra. 2007. július 18-án, szerdán lejárt egy 292 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 301,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti nulla-közeli értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) a felek 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (megközelítőleg az előző hetivel azonos módon).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,9 milliárd euróval csökkent, 190,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 172 336 −288
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 569 399
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 751 −18
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 818 417
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 526 −366
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 292 410
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 292 410
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 451 819 9 817
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 301 499 9 499
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 318 318
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 976 −201
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 313 196
8 Euróban denominált államadósság 37 149 0
9 Egyéb eszközök 244 439 1 088
Eszközök összesen 1 196 419 11 055
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 638 230 −605
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 190 198 −2 917
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 190 119 −2 918
2.2 Betéti rendelkezésre állás 79 1
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 218 3
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 63 772 13 685
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 136 13 631
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 636 54
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 18 826 −78
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 156 −25
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 972 84
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 972 84
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 77 207 908
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 313 0
Források összesen 1 196 419 11 055
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok