Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.7.2007

24.7.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.7.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 288 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 144,5 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,2 miljardilla eurolla 93,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 638,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 13,6 miljardilla eurolla 56,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 9,8 miljardilla eurolla 451,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.7.2007 erääntyi 292 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 301,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 2,9 miljardilla eurolla 190,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 172 336 −288
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 569 399
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 751 −18
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 818 417
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 526 −366
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 292 410
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 292 410
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 451 819 9 817
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 301 499 9 499
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 318 318
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 976 −201
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 313 196
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 149 0
9 Muut saamiset 244 439 1 088
Vastaavaa yhteensä 1 196 419 11 055
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 638 230 −605
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 190 198 −2 917
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 190 119 −2 918
2.2 Talletusmahdollisuus 79 1
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 218 3
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 63 772 13 685
5.1 Julkisyhteisöt 56 136 13 631
5.2 Muut 7 636 54
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 826 −78
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 156 −25
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 972 84
8.1 Talletukset ja muut velat 16 972 84
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 77 207 908
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 313 0
Vastattavaa yhteensä 1 196 419 11 055

Yhteyshenkilöt