Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 iunie 2007

4 iulie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 iunie 2007, scăderea de 7,1 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cu precădere reevaluărilor trimestriale, precum şi vânzărilor de aur efectuate de trei bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a redus cu 1,6 miliarde EUR până la 144,3 miliarde EUR. În mare parte, variaţiile au intervenit ca urmare a reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor, în timp ce soldul operaţiunilor cu clientela şi celor din portofoliu, efectuate de băncile centrale din Eurosistem, în perioada analizată, a cunoscut o majorare de 0,6 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au diminuat cu 0,2 miliarde EUR până la 93,7 miliarde EUR, în principal datorită ajustărilor din reevaluările trimestriale. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 5,2 miliarde EUR până la nivelul de 633,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 19,8 miliarde EUR, până la 69,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 25,5 miliarde EUR, până la 463,5 miliarde EUR. Miercuri, 27 iunie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 288 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 313,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 28 iunie 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Atât apelul la facilitatea marginală de credit (poziţia 5.5 din active), cât şi apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 1.1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 0.1 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 7,4 miliarde EUR, până la 182,1 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu regulile contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, titlurile şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la 29 iunie 2007 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate în reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 480,193 EUR per uncia de aur fin.

USD: 1,3505/EUR

JPY: 166,63/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1224 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 172 756 −631 −6 479
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 141 647 344 −2 111
2.1 Creanţe asupra FMI 9 879 −4 −137
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 768 348 −1 974
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 433 −1 335 −247
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 713 894 −25
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 713 894 −25
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 464 608 26 484 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 313 499 25 497 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 002 −1 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 104 985 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 3 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 759 −671 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 93 704 305 −530
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 147 −470 −26
9 Alte active 243 686 1 629 4 650
Total active 1 208 453 26 546 −4 765
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Numerar în circulaţie 633 076 5 174 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 183 186 −6 369 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 182 086 −7 382 0
2.2 Facilitatea de depozit 1 100 1 014 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −1 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 226 25 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 77 881 19 389 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 69 701 19 798 0
5.2 Alte angajamente 8 180 −409 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 28 116 8 580 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 178 −10 −2
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 059 −1 540 −157
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 059 −1 540 −157
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0 −61
10 Alte pasive 78 893 1 318 3 966
11 Conturi de reevaluare 117 010 0 −8 511
12 Capital şi rezerve 68 311 −21 0
Total pasive 1 208 453 26 546 −4 765

Contacte media