Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. június 29.

2007. július 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. június 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 7,1 milliárd eurós csökkenésének hátterében jórészt a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak, valamint az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,6 milliárd euróval, 144,3 milliárd euróra csökkent. A változás nagyrészt az eszközök és források negyedéves átértékelésének hatására történt, míg az eurorendszer központi bankjai által a vizsgált időszakban végrehajtott ügyfél- és portfólióügyletek 0,6 milliárd eurós emelkedést eredményeztek.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állományának értéke (eszközoldal, 7. tétel) – elsősorban a negyedéves átértékelési kiigazítások miatt – 0,2 milliárd euróval csökkent, 93,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,2 milliárd euróval, 633,1 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 19,8 milliárd euróval nőtt, 69,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 25,5 milliárd euróval emelkedett, 463,5 milliárd euróra. 2007. június 27-én, szerdán lejárt egy 288 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 313,5 milliárd euro értékben. 2007. június 28-án, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor szintén 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5, illetve forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele egyaránt 1,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti, mindkét művelet esetében igénybe vett 0,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,4 milliárd euróval csökkent, 182,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatásai az egyes mérlegtételekre 2007. június 29-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” elnevezésű külön oszlopban vannak feltüntetve. Az átértékeléshez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany:  480,193 EUR/finom uncia

USD: 1,3505 USD/EUR

JPY: 166,63 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1224 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 172 756 −631 −6 479
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 141 647 344 −2 111
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 879 −4 −137
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 768 348 −1 974
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 433 −1 335 −247
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 713 894 −25
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 713 894 −25
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 464 608 26 484 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 313 499 25 497 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 002 −1 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 104 985 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 3 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 759 −671 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 704 305 −530
8 Euróban denominált államadósság 37 147 −470 −26
9 Egyéb eszközök 243 686 1 629 4 650
Eszközök összesen 1 208 453 26 546 −4 765
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 633 076 5 174 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 183 186 −6 369 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 182 086 −7 382 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 1 100 1 014 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −1 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 226 25 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 77 881 19 389 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 69 701 19 798 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 180 −409 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 28 116 8 580 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 178 −10 −2
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 059 −1 540 −157
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 059 −1 540 −157
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0 −61
10 Egyéb kötelezettségek 78 893 1 318 3 966
11 Átértékelési számlák 117 010 0 −8 511
12 Saját tőke 68 311 −21 0
Források összesen 1 208 453 26 546 −4 765

Médiakapcsolatok