Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.6.2007

4.7.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.6.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 7,1 miljardilla eurolla pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta mutta myös kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,6 miljardilla eurolla 144,3 miljardiin euroon. Muutos johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista; eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkasteltavalla ajanjaksolla aiheutui 0,6 miljardin euron kasvu.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 93,7 miljardiin euroon pitkälti neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen seurauksena. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,2 miljardilla eurolla 633,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 19,8 miljardilla eurolla 69,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 25,5 miljardilla eurolla 463,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.6.2007 erääntyi 288 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 313,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 28.6.2007 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 1,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 7,4 miljardilla eurolla 182,1 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 29.6.2007 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 480,193 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3505

Japanin jeni / euro: 166,63

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1224 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 172 756 −631 −6 479
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 141 647 344 −2 111
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 879 −4 −137
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 768 348 −1 974
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 433 −1 335 −247
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 713 894 −25
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 713 894 −25
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 464 608 26 484 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 313 499 25 497 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 002 −1 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 104 985 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 3 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 759 −671 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 704 305 −530
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 147 −470 −26
9 Muut saamiset 243 686 1 629 4 650
Vastaavaa yhteensä 1 208 453 26 546 −4 765
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 633 076 5 174 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 183 186 −6 369 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 182 086 −7 382 0
2.2 Talletusmahdollisuus 1 100 1 014 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 226 25 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 77 881 19 389 0
5.1 Julkisyhteisöt 69 701 19 798 0
5.2 Muut 8 180 −409 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 28 116 8 580 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 178 −10 −2
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 059 −1 540 −157
8.1 Talletukset ja muut velat 16 059 −1 540 −157
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0 −61
10 Muut velat 78 893 1 318 3 966
11 Arvonmuutostilit 117 010 0 −8 511
12 Pääoma ja rahastot 68 311 −21 0
Vastattavaa yhteensä 1 208 453 26 546 −4 765

Yhteyshenkilöt