Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. juuni 2007

4. juuli 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

29. juunil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 7,1 miljardi euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ja eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,6 miljardi euro võrra 144,3 miljardi euroni. See oli peamiselt tingitud varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest. Samal ajal kaasnes vaadeldaval perioodil eurosüsteemi keskpankade kliendi- ja portfellitehingutega 0,6 miljardi euro suurune kasv.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohanduste tõttu 0,2 miljardi euro võrra 93,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,2 miljardi euro võrra 633,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 19,8 miljardi euro võrra 69,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 25,5 miljardi euro võrra 463,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. juunil 2007 möödus 288 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 313,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 28. juunil 2007 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Nii laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kui ka hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 1,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,4 miljardi euro võrra 182,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2007. aasta 29. juuni seisuga on esitatud eraldi lahtris “Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 480,193 eurot untsi kohta

USD: 1,3505 euro kohta

JPY: 166,63 euro kohta

SDRid: 1,1224 EUR / SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 172 756 −631 −6 479
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 141 647 344 −2 111
2.1 Nõuded RVFle 9 879 −4 −137
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 768 348 −1 974
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 433 −1 335 −247
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 713 894 −25
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 713 894 −25
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 464 608 26 484 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 313 499 25 497 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 002 −1 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 104 985 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 3 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 13 759 −671 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 704 305 −530
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 147 −470 −26
9 Muud varad 243 686 1 629 4 650
Varad kokku 1 208 453 26 546 −4 765
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 633 076 5 174 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 183 186 −6 369 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 182 086 −7 382 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 1 100 1 014 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 226 25 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 77 881 19 389 0
5.1 Valitsussektor 69 701 19 798 0
5.2 Muud kohustused 8 180 −409 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 28 116 8 580 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 178 −10 −2
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 059 −1 540 −157
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 059 −1 540 −157
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0 −61
10 Muud kohustused 78 893 1 318 3 966
11 Ümberhindluskontod 117 010 0 −8 511
12 Kapital ja reservid 68 311 −21 0
Kohustused kokku 1 208 453 26 546 −4 765

Kontaktandmed