Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 iunie 2007

26 iunie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 22 iunie 2007, scăderea de 45 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,3 miliarde EUR până la 145,9 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au micşorat cu 1,8 miliarde EUR până la 93,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 0,2 miliarde EUR, până la nivelul de 627,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 8,3 miliarde EUR, până la 49,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 6,1 miliarde EUR, până la 438 miliarde EUR. Marţi, 19 iunie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 282 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 288 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui de săptămâna trecută).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 2,5 miliarde EUR, până la 189,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 179 866 −45
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 414 −826
2.1 Creanţe asupra FMI 10 020 −33
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 394 −793
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 015 1 458
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 844 −277
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 844 −277
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 438 124 6 120
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 288 002 6 002
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 003 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 119 118
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 14 430 29
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 93 929 −1 823
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 643 0
9 Alte active 237 407 1 776
Total active 1 186 672 6 412
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 627 902 −248
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 189 555 −2 546
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 189 468 −2 531
2.2 Facilitatea de depozit 86 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 −15
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 201 3
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 58 492 8 316
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 49 903 8 330
5.2 Alte angajamente 8 589 −14
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 19 536 −395
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 190 33
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 756 940
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 756 940
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 578 0
10 Alte pasive 73 609 309
11 Conturi de reevaluare 125 521 0
12 Capital şi rezerve 68 332 0
Total pasive 1 186 672 6 412

Contacte media