Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. június 22.

2007. június 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. június 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 45 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval csökkent, 145,9 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,8 milliárd euróval csökkent, 93,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval csökkent, 627,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,3 milliárd euróval nőtt, 49,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6,1 milliárd euróval emelkedett, 438 milliárd euróra. 2007. június 19-én, kedden lejárt egy 282 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 288 milliárd euro értékben.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,5 milliárd euróval csökkent, 189,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 179 866 −45
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 414 −826
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 020 −33
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 394 −793
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 015 1 458
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 844 −277
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 844 −277
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 438 124 6 120
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 288 002 6 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 003 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 119 118
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 430 29
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 929 −1 823
8 Euróban denominált államadósság 37 643 0
9 Egyéb eszközök 237 407 1 776
Eszközök összesen 1 186 672 6 412
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 627 902 −248
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 189 555 −2 546
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 189 468 −2 531
2.2 Betéti rendelkezésre állás 86 0
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 −15
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 201 3
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 58 492 8 316
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 49 903 8 330
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 589 −14
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 19 536 −395
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 190 33
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 756 940
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 756 940
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 73 609 309
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 332 0
Források összesen 1 186 672 6 412

Médiakapcsolatok