Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.6.2007

26.6.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.6.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 45 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 145,9 miljardiin euroon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 1,8 miljardilla eurolla 93,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 627,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,3 miljardilla eurolla 49,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,1 miljardilla eurolla 438 miljardiin euroon. Tiistaina 19.6.2007 erääntyi 282 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 288 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö niin ikään 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 2,5 miljardilla eurolla 189,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 179 866 −45
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 414 −826
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 020 −33
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 394 −793
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 015 1 458
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 844 −277
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 844 −277
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 438 124 6 120
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 288 002 6 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 003 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 119 118
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 14 430 29
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 929 −1 823
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 643 0
9 Muut saamiset 237 407 1 776
Vastaavaa yhteensä 1 186 672 6 412
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 627 902 −248
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 189 555 −2 546
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 189 468 −2 531
2.2 Talletusmahdollisuus 86 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 −15
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 201 3
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 58 492 8 316
5.1 Julkisyhteisöt 49 903 8 330
5.2 Muut 8 589 −14
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 536 −395
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 190 33
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 756 940
8.1 Talletukset ja muut velat 17 756 940
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 578 0
10 Muut velat 73 609 309
11 Arvonmuutostilit 125 521 0
12 Pääoma ja rahastot 68 332 0
Vastattavaa yhteensä 1 186 672 6 412
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle