Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 22. juuni 2007

26. juuni 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

22. juunil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 45 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,3 miljardi euro võrra 145,9 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 1,8 miljardi euro võrra 93,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 627,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 8,3 miljardi euro võrra 49,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,1 miljardi euro võrra 438 miljardi euroni. Teisipäeval, 19. juunil 2007 möödus 282 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 288 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal laenamise püsivõimalust praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati samuti 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,5 miljardi euro võrra 189,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 179 866 −45
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 414 −826
2.1 Nõuded RVFle 10 020 −33
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 394 −793
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 015 1 458
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 844 −277
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 844 −277
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 438 124 6 120
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 288 002 6 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 003 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 119 118
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 430 29
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 929 −1 823
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 643 0
9 Muud varad 237 407 1 776
Varad kokku 1 186 672 6 412
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 627 902 −248
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 189 555 −2 546
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 189 468 −2 531
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 86 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 −15
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 201 3
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 58 492 8 316
5.1 Valitsussektor 49 903 8 330
5.2 Muud kohustused 8 589 −14
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 19 536 −395
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 190 33
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 756 940
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 756 940
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 73 609 309
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 332 0
Kohustused kokku 1 186 672 6 412
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid