Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. június 8.

2007. június 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. június 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 59 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 146,5 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval emelkedett, 96,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,5 milliárd euróval nőtt, 629,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,5 milliárd euróval csökkent, 42,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 5,3 milliárd euróval csökkent, 429 milliárd euróra. 2007. június 6-án, szerdán lejárt egy 284,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 279 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2. tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,2 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,5 milliárd euróval csökkent, 185,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 179 936 −59
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 867 597
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 056 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 811 597
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 588 209
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 301 −52
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 301 −52
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 429 174 −5 335
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 279 000 −5 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 172 166
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 14 058 −357
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 96 176 1 315
8 Euróban denominált államadósság 37 643 0
9 Egyéb eszközök 234 603 1 589
Eszközök összesen 1 176 346 −2 093
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 629 296 2 521
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 185 711 −2 510
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 185 565 −2 460
2.2 Betéti rendelkezésre állás 143 −53
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 201 5
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 51 054 −3 501
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 42 595 −3 487
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 459 −14
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 20 240 −14
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 157 1
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 262 844
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 262 844
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 578 0
10 Egyéb kötelezettségek 72 995 560
11 Átértékelési számlák 125 521 0
12 Saját tőke 68 331 1
Források összesen 1 176 346 −2 093

Médiakapcsolatok